dla szko젡ydawnictwo dla szko젭atematyka z elementami informatyki, podr꣺niki matematyczne, podr꣺niki do matematyki, matematyka dla ciekawych, zbiory zada젯cenianie w matematyce, ksi늠narciarskie, ksi늠do kangura, konkurs kangur ksi늢>
<form action=

To już potrafię 3, Jadwiga Dejko

ISBN: 978-83-7514-086-6
Stron: 32
Cena: 12.50 zł zł

Książeczki To już potrafię przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
To już potrafię cz. 3
zagadnienia z matematyki:
• obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
• mnożenie jako suma jednakowych składników,
• obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
• doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,
• obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
• zadania tekstowe,
• działania z niewiadomą,
• działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,
zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:
• wiadomości dotyczące historii Polski, tradycji, symboli narodowych, wybitnych Polaków,
• warzywa uprawiane w ogrodzie,
• pory roku w przysłowiach ludowych,
• zagadki dotyczące zawodów,
• rozpoznawanie owoców,
• znajomość podstawowych znaków drogowych,

zagadnienia z języka polskiego:
• czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,
• uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,
• uogólnianie różnych pojęć, określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,
• analiza i synteza słuchowa wyrazów,
• rozwój słuchu fonematycznego,
• ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,
• ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,
• ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,
• dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,
• rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,
• określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,
• określani liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
• pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.


dla szko젡ydawnictwo dla szko젭atematyka z elementami informatyki, podr꣺niki matematyczne, podr꣺niki do matematyki, matematyka dla ciekawych, zbiory zada젯cenianie w matematyce, ksi늠narciarskie, ksi늠do kangura, konkurs kangur ksi늢></td></tr>
</table>
<br clear= Oferta : Podręczniki matematyczne - książki, zbiory zadań i podręczniki

LOGOWANIE

użytkownik:
hasło:
przypomnij

Aby móc zamówić książki muszisz się zalogować.
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!

rejestracja
Zalogowany:

twoje dane
wyloguj

KOSZYK

W koszyku: 0 zł

produktów: 0

więcej